Przejdź do stopki

Wyłączenie gruntów rolnych i leśnych z produkcji

Treść

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I KADR
KIEROWNIK REFERATU – JANINA MAJERCZYK

TEL.: (18) 333-00-20 WEW. 161
e-mail: janina.majerczyk@gminadobra.pl
godz. przyjęć:
poniedziałek – 8:00-16:00
wtorek-piątek – 7:15-15:15

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 03.02.1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 1995 roku, nr 16, poz. 78 z późniejszymi zmianami);

Kogo dotyczy:
Osób fizycznych i prawnych;

Wymagane dokumenty:

• wniosek;
• decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wraz z załącznikami;
• wyrys z mapy ewidencyjnej wraz z klasą gruntu;

Formularze/wnioski:

Opłaty:
Nie podlega opłacie skarbowej – art. 2.2 ustawy z dnia 9 września 2002 roku o opłacie skarbowej;

Miejsce  składania dokumentów:
Sekretariat Urzędu Gminy w Dobrej;

Termin załatwienia sprawy:
W sprawach nie skomplikowanych  1 miesiąc zgodnie z art. 35 paragraf 3 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98,  poz. 1071 z późniejszymi zmianami).

Tryb odwoławczy:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu. 

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych.