Przejdź do stopki

Elektroniczna administracja

Treść

Zakończono realizację projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu zakupiono ploter wielkoformatowy A0+, dysk sieciowy do kopii bezpieczeństwa, oprogramowanie do rozpoznawania dokumentów - OCR, 21 szt. licencji oprogramowania biurowego. Dostosowano stronę internetową www.gminadobra.pl do aktualnych standardów dostępności dla osób niepełnosprawnych. Zakupiono aplikację mobilną do komunikacji z mieszkańcami do pobrania ze sklepów z oprogramowaniem pod nazwą Gmina Dobra. Uruchomiono systemu do obsługi imiennego głosowania podczas Sesji Rady Gminy z modułem elektronicznej dystrybucji materiałów dla Radnych oraz przeprowadzono szkolenia dla pracowników UG Dobra z automatyzacji wykonywanych czynności przy wykorzystaniu dostępnych w urzędzie aplikacji. Opracowano i wdrożono e-usługi tj. - 5 usług na 3 poziomie dojrzałości oraz jedną na poziomie 5 dojrzałości, na istniejącej platformie Urzędu – Portalu Interesanta oraz na platformie ePUAP.

W dniu 30 października 2023 r. zatwierdzono końcowy wniosek o płatność.

Montaż finansowy przedsięwzięcia przedstawiał się następująco:

  • Całkowita wartość projektu 255 655,36 zł
  • Wartość dofinansowania 141 545,11 zł
  • Wkład własny Gminy Dobra: 114 110,25 zł
  • Wydatki kwalifikowalne: 188 726,79 zł