Przejdź do stopki

Rozbudowa i modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego w miejscowości Dobra

Treść

MRPOLOGOTYPY.jpg (24.67 Kb)

 

Nazwa projektu: „Rozbudowa i modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego w miejscowości Dobra”

Inwestor: Gmina Dobra

Opis projektu:

Przedmiotem projektu była rozbudowa i modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego w miejscowości Dobra. Zaprojektowana sieć kanalizacyjna i wodociągowa w całości działa w sposób grawitacyjny.

Realizacja projektu obejmowała:

1. Prace budowlane przy kanalizacji sanitarnej, w tym: budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami oraz wymiana studzienek kanalizacyjnych na istniejącej sieci. Powstałym produktem została wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 9,41km z przyłączami do 109 budynków oraz zamontowane 44 studzienki na istniejącej sieci kanalizacyjnej w centrum Dobrej.

2. Roboty budowlane związane z realizacją I etapu przebudowy oczyszczalni.

3. Prace budowlane przy wodociągu w tym: budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami i budowa ujęć wody wraz z rurociągami zasilającymi. Budowana sieć wodociągowa objęta jest zbiorczym systemem kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem do istniejącej oczyszczalni.

Zastosowane rozwiązania techniczne w optymalny sposób wykorzystują uwarunkowania terenu i zasoby wodne, są łatwe w obsłudze i naprawie oraz minimalizują nakłady finansowe.

Średnica wybudowanego kolektora „F” zapewnia docelową możliwość rozbudowy systemu kanalizacyjnego w pozostałych miejscowościach Gminy.

Całkowity koszt projektu: 4 411 351,60 PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2 258 614,31 PLN

Projekt został zrealizowany w okresie: 01.04.2009 r. - 31.12.2010 r.

Zdjęcia z inwestycji: ROBOTY BUDOWLANE