Przejdź do stopki

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Treść


OBSŁUGA KORESPONDENCJI W FORMIE ELEKTRONICZNEJ
PRZY UŻYCIU ELEKTRONICZNEJ SKRZYNKI PODAWCZEJ NA PLATFORMIE USŁUG ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - ePUAP

 

ADRES SKRZYNKI PODAWCZEJ NA PLATFORMIE ePUAP:

 /ugdobra/skrytka

lub 

/ugdobra/SkrytkaESP

 

 Aby przekazać dokument w formie elektronicznej należy posiadać konto na platformie ePUAP.

 

Jeśli nie posiadasz konta, kliknij tutaj, aby je założyć - konto jest bezpłatnie.

 

W następnej kolejności należy:

 

1.Zalogować się do systemu ePUAP - pod adresem http://epuap.gov.pl.
Po zalogowaniu użytkownik uzyskuje dostęp do strony ePUAP - Katalog Usług.

2.W Katalogu Usług w oparciu o kryterium podziału terytorialnego należy wybrać z listy usługodawcę: Urząd Gminy Dobra.
Pod nazwą instytucji usługodawcy znajduje się lista dostępnych usług. "alfabetyczna lista spraw >> inne klasyfikacje>>klasyfikacja terytorialna (małopolskie)>>limanowski (Dobra gmina wiejska)"

3.Wybrać opcję: Formularz, a następnie opcję: Przejdź do formularza.
Wybrany formularz należy wypełnić.

4.Po zakończeniu pracy z formularzem należy wybrać opcję: Zapisz
Jeśli dany formularz wymaga uwierzytelnienia przez podpis elektroniczny - należy dodatkowo użyć opcji Podpis. Jeśli dany formularz wymaga dołączenia wniosku można go pobrać ze strony www.gminadobra.pl w zakładce "Katalog kart i usług"

6.Aby przesłać wniosek do Urzędu Gminy w Dobrej  należy wybrać opcję Wyślij
Po wysłaniu wniosku, system ePUAP generuje automatycznie dla osoby wysyłającej elektroniczne Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia wniosku.

 

Instrukcje użytkownika znajdują się w dziale Pomoc na stronie www.epuap.gov.pl.

 

Katalog Usług Urzędu na platfomie epuap: http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/ugdobra

 

Załatwiając sprawę elektronicznie za pośrednictwem ePUAP, Obywatel.gov.pl lub Biznes.Gov.pl do podpisu pism można użyć Kwalifikowanego Podpisu Elektronicznego lub Profilu Zaufanego

 

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail: administrator@gminadobra.pl
lub pod numer telefonu: 18-333-00-20 lub 18-333-04-47