Przejdź do stopki

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Treść


OBSŁUGA KORESPONDENCJI W FORMIE ELEKTRONICZNEJ
PRZY UŻYCIU ELEKTRONICZNEJ SKRZYNKI PODAWCZEJ NA PLATFORMIE USŁUG ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - ePUAP
 
ADRES SKRZYNKI PODAWCZEJ NA PLATFORMIE ePUAP - /ugdobra/skrytka
 
 Aby przekazać dokument w formie elektronicznej należy posiadać konto na platformie ePUAP.
 
Jeśli nie posiadasz konta, kliknij tutaj, aby je założyć - konto jest bezpłatnie.
 
W następnej kolejności należy:
 
1.Zalogować się do systemu ePUAP - pod adresem http://epuap.gov.pl.
Po zalogowaniu użytkownik uzyskuje dostęp do strony ePUAP - Katalog Usług.
2.W Katalogu Usług w oparciu o kryterium podziału terytorialnego należy wybrać z listy usługodawcę: Urząd Gminy Dobra.
Pod nazwą instytucji usługodawcy znajduje się lista dostępnych usług. "alfabetyczna lista spraw >> inne klasyfikacje>>klasyfikacja terytorialna (małopolskie)>>limanowski (Dobra gmina wiejska)"
3.Wybrać opcję: Formularz, a następnie opcję: Przejdź do formularza.
Wybrany formularz należy wypełnić.
4.Po zakończeniu pracy z formularzem należy wybrać opcję: Zapisz
Jeśli dany formularz wymaga uwierzytelnienia przez podpis elektroniczny - należy dodatkowo użyć opcji Podpis. Jeśli dany formularz wymaga dołączenia wniosku można go pobrać ze strony www.gminadobra.pl w zakładce "Katalog kart i usług"
6.Aby przesłać wniosek do Urzędu Gminy w Dobrej  należy wybrać opcję Wyślij
Po wysłaniu wniosku, system ePUAP generuje automatycznie dla osoby wysyłającej elektroniczne Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia wniosku.
 
Instrukcje użytkownika znajdują się w dziale Pomoc na stronie www.epuap.gov.pl.
 
 
Załatwiając sprawę elektronicznie za pośrednictwem ePUAP, Obywatel.gov.pl lub Biznes.Gov.pl do podpisu pism można użyć Kwalifikowanego Podpisu Elektronicznego lub Profilu Zaufanego
 
Wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail: administrator@gminadobra.pl
lub pod numer telefonu: 18-333-00-20 lub 18-333-04-47