III spotkanie konsultacyjne

III spotkanie konsultacyjne

Piątek, 14 października 2016

W dniu 13 października 2016 roku odbyło się otwarte spotkanie konsultacyjne w ramach opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2023. Na spotkaniu przedstawiona została koncepcja Programu oraz omówione zostały propozycje przedsięwzięć do realizacji w trzech obszarach rewitalizacji: Skrzydlna, Jurków i Dobra.

czytaj więcej o III spotkanie konsultacyjne
II spotkanie konsultacyjne

II spotkanie konsultacyjne

Piątek, 7 października 2016

W dniu 19 lipca br. odbyło się spotkanie konsultacyjne, w którym wzięli udział mieszkańcy Gminy, Radni oraz Sołtysi. Na spotkaniu omówiono dotychczasowe efekty prac nad GPR i przedstawiono propozycje działań rewitalizacyjnych. Wiemy już z jakimi problemami i na jakich obszarach mamy do czynienia, znamy społeczne oczekiwania co do ich rozwiązania.

czytaj więcej o II spotkanie konsultacyjne