Przejdź do stopki

Zachęcamy do wzięcia udziału w ankiecie na temat działań związanych z rewitalizacją obszaru Gminy Dobra. Państwa zdanie w tym temacie pozwoli nam poznać bliżej oczekiwania i pomysły mieszkańców na rewitalizację terenów w naszej Gminie. Umożliwi to nam również opracowanie programu rewitalizacji i podjęcie działań w zakresie pozyskiwania europejskich funduszy na realizację projektów.

Zachęcamy Państwa do składania uwag i propozycji zadań które powinny być ujęte w Programie. Uwagi i propozycje można składać wypełniając ankietę i przesyłając na adres: sekretariat@gminadobra.pl do 30 września.

W związku z przystąpieniem przez Gminę Dobra do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dobra na lata 2016-2023, pragniemy zachęcić Państwa do wypełnienia poniższej ankiety, mającej na celu poznanie Państwa opinii na temat uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych, aktualnych potrzeb oraz przyszłych kierunków rozwoju Gminy Dobra