Przejdź do stopki

Ankieta numer 1

Ankieta numer 1

Treść

ANKIETA

Prośba o wypełnienie ankiety

Szanowni Państwo,

W związku z przystąpieniem przez Gminę Dobra do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dobra na lata 2016-2023, pragniemy zachęcić Państwa do wypełnienia poniższej ankiety, mającej na celu poznanie Państwa opinii na temat uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych, aktualnych potrzeb oraz przyszłych kierunków rozwoju Gminy Dobra. Ankieta ma charakter anonimowy. Jednak  jeśli Państwo uważacie za stosowne można ją podpisać  lub wskazać instytucję w imieniu której występujecie.

Wypełnioną ankietę prosimy:
-        przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Dobra, 34-642  Dobra 233, lub
-        złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy Dobra
-        przesłać drogą elektroniczną na e-mail: sekretariat@gminadobra.pl