AKTUALNOŚCI

Pomoc PFRON dla zakładów aktywności zawodowej. Przykład z Konar w Małopolsce

Wtorek, 23 czerwca 2020

Rekompensaty za okres przestoju w działalności ZAZ-u lub zmniejszenia przychodu z tej działalności oraz możliwość częściowego wykorzystania środków Zakładowego Funduszu Aktywności na wynagrodzenia dla pracowników czy zaspokojenie ich potrzeb bytowych – to nowe rozwiązania podejmowane w celu utrzymania stanowisk pracy. W ten sposób Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych reaguje na trudną sytuację wywołaną pandemią koronawirusa.

czytaj więcej o Pomoc PFRON dla zakładów aktywności zawodowej. Przykład z Konar w Małopolsce
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.3.29.2020 Wójta Gminy Dobra z dnia  21.06.2020 r. w sprawie: ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Dobra.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.3.29.2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 21.06.2020 r. w sprawie: ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Dobra.

Poniedziałek, 22 czerwca 2020

Wójt Gminy Dobra działając na podstawie art. 31 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), w związku z art. 19 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398 ze zmianami), zarzą

czytaj więcej o ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.3.29.2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 21.06.2020 r. w sprawie: ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Dobra.