AKTUALNOŚCI

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie kultury fizycznej

Środa, 16 stycznia 2019

Dnia 16 stycznia 2019 r. Wójt Gminy Dobra wydał Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019.

czytaj więcej o Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie kultury fizycznej
APEL O PODJĘCIE DZIAŁAŃ W CELU ZAPOBIEGANIA ZDARZENIOM NIEBEZPIECZNYM

APEL O PODJĘCIE DZIAŁAŃ W CELU ZAPOBIEGANIA ZDARZENIOM NIEBEZPIECZNYM

Wtorek, 15 stycznia 2019

Nawiązując do pisma Starosty Limanowskiego z dnia 07 stycznia 2019 r. dot. podjęcia działań w celu zapobiegania zdarzeniom niebezpiecznym w związku z niepokojącym wzrostem zdarzeń związanych z zapłonem sadz w kominach budynków mieszkalnych, Urząd Gminy Dobra zwraca się do Państwa z prośba o podjecie działań mających na celu zmniejszenie, względnie eliminacje tego zjawiska.

czytaj więcej o APEL O PODJĘCIE DZIAŁAŃ W CELU ZAPOBIEGANIA ZDARZENIOM NIEBEZPIECZNYM
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Limanowej przypomina o ciążących na Państwu jako właścicielach, zarządcach obiektów budowlanych  obowiązkach wynikających z tego tytułu

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Limanowej przypomina o ciążących na Państwu jako właścicielach, zarządcach obiektów budowlanych obowiązkach wynikających z tego tytułu

Wtorek, 8 stycznia 2019

W związku wystąpieniem na powiecie limanowskim niekorzystnych warunków atmosferycznych tj. intensywnych opadów mokrego śniegu, mogącymi powodować zagrożenie dla obiektów budowlanych, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Limanowej przypomina o ciążących na Państwu jako właścicielach, zarządcach obiektów budowlanych obowiązkach wynikających z tego tytułu, tj. dbałości o należyty stan techniczny budynku, w tym niedopuszczanie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i zapewnienie w razie konieczności odśnieżania dachu. Obowiązek ten obejmuje także usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się bezpośrednio przy budynku.

czytaj więcej o Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Limanowej przypomina o ciążących na Państwu jako właścicielach, zarządcach obiektów budowlanych obowiązkach wynikających z tego tytułu