AKTUALNOŚCI

Rekrutacja do projektu „Lider CSR – zarządzanie wiekiem – subregion sądecki” realizowanego przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

Rekrutacja do projektu „Lider CSR – zarządzanie wiekiem – subregion sądecki” realizowanego przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

Poniedziałek, 21 maja 2018

Trwa rekrutacja do projektu „Lider CSR – zarządzanie wiekiem – subregion sądecki” realizowanego przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. W ramach projektu, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z subregionu sądeckiego (powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki oraz miasto Nowy Sącz), mogą otrzymać wsparcie doradcze z zakresu opracowania/aktualizacji strategii zarządzania wiekiem oraz wsparcie finansowe do 5 000 zł na doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy.

czytaj więcej o Rekrutacja do projektu „Lider CSR – zarządzanie wiekiem – subregion sądecki” realizowanego przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.
SZKOLENIE DLA ROLNIKÓW

SZKOLENIE DLA ROLNIKÓW

Piątek, 18 maja 2018

WÓJT GMINY DOBRA ZAPRASZA DO WZIECIA UDZIAŁU W SZKOLENIU 22 MAJA 2018 R. GODZ. 10.00 SALA KONFERENCYJNA, Piętro II, BUDYNEK URZĘDU GMINY DOBRA SZKOLENIE Z ZAKRESU: KWALIFIKACJI UBOJU NA UŻYTEK WŁASNY SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ I ROLNICZEGO HANDLU DETALICZNEGO,

czytaj więcej o SZKOLENIE DLA ROLNIKÓW

Zgłaszanie uwag do oferty

Piątek, 18 maja 2018

Informujemy, że zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2018.450 ze zm.) Towarzystwo Miłośników Regionu Dobrzańskiego w dniu 17 maja 2018 r. złożyło uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego „VI Galicyjski piknik kolejowy, Dobra 2018”.

czytaj więcej o Zgłaszanie uwag do oferty