AKTUALNOŚCI

Oficjalny Wniosek na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP w trybie Ustawowym  w związku z art. 241 KPA

Oficjalny Wniosek na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP w trybie Ustawowym w związku z art. 241 KPA

Czwartek, 18 kwietnia 2019

Dane wnioskodawców//petycjodawców znajdują się poniżej oraz - w załączonym pliku sygnowanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym - stosownie do dyspozycji Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania (Dz.U.2019.162 t.j. z dnia 2019.01.28) oraz identyfikacji elektronicznej oraz przepisów art. 4 ust. 5 Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j. z dnia 2018.05.10)* - Data dostarczenia - zgodna z dyspozycją art. 61 pkt. 2 Ustawy Kodeks Cywilny (Dz.U.2018.1025 t.j. z dnia 2018.05.29)

czytaj więcej o Oficjalny Wniosek na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP w trybie Ustawowym w związku z art. 241 KPA
ZBLIŻA SIĘ TERMIN WYBORÓW PARLAMENTARNYCH

ZBLIŻA SIĘ TERMIN WYBORÓW PARLAMENTARNYCH

Środa, 17 kwietnia 2019

Zbliża się termin Wyborów Parlamentarnych ustalony na dzień 26 maja 2019 roku. Wszystkie informacje wyborcze publikowane są na stronach internetowych Państwowej Komisji Wyborczej (https://pkw.gov.pl/) natomiast ogłoszenia, obwieszczenia i informacje które dotyczą Wyborów Parlamentarnych w Gminie Dobra wywieszane są na tablicach ogłoszeń w każdej miejscowości oraz umieszczane na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobra w zakładce „Wybory”

czytaj więcej o ZBLIŻA SIĘ TERMIN WYBORÓW PARLAMENTARNYCH
Spotkanie edukacyjno-informacyjne dot. niskiej emisji, zanieczyszczenia powietrza oraz inwestycji proekologicznych

Spotkanie edukacyjno-informacyjne dot. niskiej emisji, zanieczyszczenia powietrza oraz inwestycji proekologicznych

Środa, 17 kwietnia 2019

Gmina Dobra serdecznie zaprasza na spotkania edukacyjno-informacyjne dot. niskiej emisji, zanieczyszczenia powietrza oraz inwestycji proekologicznych. 25.04.2019 r. o godzinie 17:00 w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Skrzydlnej 26.04.2019 r. o godzinie 16:30 w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Jurkowie 26.04.2019 o godzinie 18:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Dobra

czytaj więcej o Spotkanie edukacyjno-informacyjne dot. niskiej emisji, zanieczyszczenia powietrza oraz inwestycji proekologicznych
Bezpłatne szkolenia informatyczne w Urzędzie Gminy Dobra w ramach realizacji projektu „Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Dobra”

Bezpłatne szkolenia informatyczne w Urzędzie Gminy Dobra w ramach realizacji projektu „Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Dobra”

Piątek, 29 marca 2019

Gmina Dobra otrzymała dofinansowanie w wysokości 146 440 zł na realizację projektu pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Dobra” realizowanego w ramach konkursu grantowego FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji pn. „e-Xtra Kompetentni – Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Działanie 3.1: „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

czytaj więcej o Bezpłatne szkolenia informatyczne w Urzędzie Gminy Dobra w ramach realizacji projektu „Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Dobra”
Weź dotację na wymianę pieca centralnego ogrzewania i ocieplenie domu.

Weź dotację na wymianę pieca centralnego ogrzewania i ocieplenie domu.

Wtorek, 9 kwietnia 2019

Fundacja DomEnergia zaprasza na spotkanie informacyjne, dotyczące możliwości pozyskania środków na wymianę kotła. Fundacja pomaga sporządzać wnioski o dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze” realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Spotkanie odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2019 r. o godz. 17:00 w budynku Urzędu Gminy Dobra.

czytaj więcej o Weź dotację na wymianę pieca centralnego ogrzewania i ocieplenie domu.