Przejdź do stopki

Zachęcamy do zgłaszania się na szkolenia podstawowe 16-dniowe dla osób, które nie były jeszcze w Wojsku lub na szkolenia 8-dniowe wyrównawcze dla żołnierzy rezerwy, którzy składali w przeszłości Przysięgę Wojskową.

To już V edycja tego konkursu organizowanego przez Samorząd Województwa Małopolskiego we współpracy z Małopolską Organizacją Turystyczną. Ma on na celu wyłonienie, nagrodzenie oraz promocję najbardziej interesujących, nowatorskich i przyjaznych dla turystów goszczących w Małopolsce miejscowości i gmin, atrakcji i obiektów turystycznych, wydarzeń oraz szlaków turystycznych.

Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrej obchodziła 125 lat swojej działalności. Uroczystości jubileuszowe odbyły się w niedzielę 30 lipca br. Rozpoczęły się mszą św. w Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Dobrej, po której Proboszcz parafii ks. Wojciech Sroka dokonał poświęcenia nowo zakupionych pojazdów.

W dniu 2 sierpnia 2023 r. w Urzędzie Gminy Dobra odbyło się I posiedzenie Okręgowej Komisji Wyborczej nr 144 w Dobrej powołanej do przeprowadzenia wyborów do Rad Powiatowych Małopolskiej Izby Rolniczej w dniu 24 września 2023 r.

W ramach treningów systemów ostrzegania i alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2023 roku o godz. 17.00 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy (alarm – dźwięk modulowany) emitowany przez syreny.

Informujemy, że Ministerstwo Obrony Narodowej opracowało szczególny medal: ORDER MŁODEGO BOHATERA, który przyznawany będzie osobom do 18 r.ż., które w niebezpiecznej sytuacji dzieki własnemu działaniu lub wezwaniu służb, przyczyniły się do uratowania zdrowia lub życia innych osób albo do zażegnania niebezpieczeństwa.