Przejdź do stopki

To wyjątkowa i piękna uroczystość, która nie zdarza się często. 100 lat życia to piękny wiek i tylko nielicznym dane jest doczekać tak zacnego jubileuszu. Tego niesamowitego daru doświadczyła Pani Michalina Borycz ze Skrzydlnej, która 4 marca 2022 roku obchodziła swoje 100. urodziny!

3 marca 2022 r. w Urzędzie Gminy Dobra odbyło się Forum Gmin Beskidu Wyspowego, w którym uczestniczyli: Witold Kozłowski - Marszałek Województwa Małopolskiego, Grzegorz Biedroń - Prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej, Robert Bylica - Radny Województwa Małopolskiego, Dominika Osiak - Kierownik Zespołu ds. Gospodarki Turystycznej w Departamencie Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Mieczysław Uryga - Starosta Limanowski, Agata Zięba - Wicestarosta Limanowski, Czesław Szynalik - inicjator i pomysłodawca akcji "Odkryj Beskid Wyspowy", Janusz Krywult – Nadleśniczy Nadleśnictwa Limanowa, Maciej Kopytek – Prezes Fundacji Rozwoju Regionu Rabka oraz przedstawiciele 21 samorządów gminnych z terenu pięciu powiatów województwa małopolskiego.

Aktualne informacje znajdziecie państwo na stronie internetowej www.pomagamukrainie.gov.pl Urząd Gminy Dobra we współpracy z Parafialnymi Oddziałami Caritas organizuje zbiórkę konkretnych produktów dla uchodźców z Ukrainy. Zbieramy tylko nowe rzeczy: koce termicz

Aktualne informacje znajdziecie państwo na stronie internetowej www.pomagamukrainie.gov.pl Sprawami pomocy poszkodowanym zajmuje się Zespół ds. pomocy uchodźcom z Ukrainy. Kontakt do Zespołu: dobradlaukrainy@gminadobra.pl lub tel. 18 3330020 wew. 153, 154, 135, 123, 115, 112,1

W związku z sytuacją z którą się mierzymy poniżej przesyłamy informacje na temat działań podejmowanych przez Wojewodę Małopolskiego Łukasza Kmitę mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa uchodźcom z Ukrainy.

Urząd Gminy Dobra informuje, że można składać wstępne deklaracje uczestnictwa w projekcie, umożliwiającym wymianę pieców i urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych, umiejscowionych na terenie Gminy Dobra. Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić ank

Przypominamy o obowiązku segregacji odpadów komunalnych u źródła: Prawidłowa segregacja   ma wpływ na zmniejszenie ilości odpadów zmieszanych, co przekłada się na zmniejszenie ponoszonych kosztów odbioru i recyklingu. Im większa ilość odpadó

Celem konkursu jest wsparcie małopolskiego środowiska start-upowego oraz środowiska kreatywnego. W ramach konkursu organizacje pozarządowe mogą uzyskać wsparcie w formie dotacji na realizację: przedsięwzięć technologicznych, takich jak np. seminaria, warsztaty, spot

#StartUP Małopolska to program szkoleniowo-mentorski dla firm MŚP z Małopolski działających na rynku nie dłużej niż 3 lata (wg stanu na dzień 1.04.2020 r.). Jest on kierowany przede wszystkim do startupów wdrażających innowacyjne rozwiązania. Program obejmuj

Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno sp. z o.o. w związku z planami rozszerzenia obszaru kontraktacji ziemniaka skrobiowego związanymi ze zwiększeniem produkcji skrobi ziemniaczanej, zaprasza do współpracy w 2022 roku w obszarze kontraktacji obecnych i nowych Plantato