Przejdź do stopki

Komisja inwentaryzacyjna powołana Uchwałą Rady Gminy Dobra Nr XXXVII/248/17/ z dnia 22 września 2017 roku podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie spisów i kart inwentaryzacyjnych do komunalizacji nieruchomości stanowiących działki ewid. nr:

zaprasza na indywidualne konsultacje dla osób zainteresowanych pozyskaniem środków min. na: - otwarcie i rozwój działalności gospodarczej - kursy, szkolenia, studia podyplomowe - pozostałymi możliwościami wsparcia z Funduszy Europejskich - JST mogą również uzyskać informacje nt. Partnerstwa Publiczno - Prywatnego (PPP) 30 Sierpień 2022 r. w godzinach od 8:30- 11:00 Urząd Gminy Dobra

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” zapraszam mieszkańców obszaru LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska” na spotkania konsultacyjne dotyczące budowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. Spotkania będą poświęcone w szczególności analizie potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru, a także celów strategii, w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów oraz planowanych działań.