Przejdź do stopki

Gmina Dobra rozpoczęła realizację projektu pn. "Elektroniczna administracja w Gminie Dobra", którego celem jest podniesienie standardów świadczenia e-usług przez Gminę Dobra.

Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, może być przyznane na jego wniosek, świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 60 dni. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach.Wysokość świadczenia wynosi 40 zł za osobę dziennie, niezależnie czy jest to osoba dorosła czy dziecko.

Do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie wpłynęła, przekazana przez Departament Spraw Międzynarodowych i Migracji  Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, oferta Rządu Grecji – Greckie Ministerstwo Migracji i Azylu dotyczące przyjęcia 130 osób.

Szanowni Państwo, mamy przyjemność zaprosić Państwa na bezpłatne spotkanie online dla małopolskich przedsiębiorców chcących uzyskać informacje o pożyczce na utworzenie stanowiska pracy oraz osób zainteresowanych aktualnym wsparciem dotyczącym założenia działalności gospodarczej.