Spotkanie z przedstawicielami PKP Polskie Linie Kolejowe

Spotkanie z przedstawicielami PKP Polskie Linie Kolejowe

Poniedziałek, 9 grudnia 2019

Wójt Gminy Dobra informuje, że dnia 13 grudnia 2019 r. o godz. 16:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dobra II piętro, odbędzie się spotkanie z przedstawicielami PKP Polskie Linie Kolejowe. Tematem spotkania będzie omówienie przebiegu nowoprojektowanej linii kolejowej oraz zasady wykupu gruntów. W trakcie spotkania możliwe będą indywidualne konsultacje.

czytaj więcej o Spotkanie z przedstawicielami PKP Polskie Linie Kolejowe

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej

Poniedziałek, 9 grudnia 2019

W dniu 09 grudnia 2019r. Wójt Gminy Dobra ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020.

czytaj więcej o Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej
Wsparcie i współpraca – V Małopolska Konferencja

Wsparcie i współpraca – V Małopolska Konferencja

Czwartek, 5 grudnia 2019

- Witam Państwa serdecznie na piątej już małopolskiej konferencji dotyczącej „Międzyinstytucjonalnej współpracy w obszarze osób z niepełnosprawnościami”. Dziękuję za liczną obecność naszym Partnerom, z którymi podejmujemy wiele wspólnych inicjatyw oraz Wszystkim gościom, którzy są z nami po raz pierwszy – Dyrektor Marta Mordarska – powitała ponad 170 uczestników konferencji zorganizowanej przez Małopolski Oddział PFRON.

czytaj więcej o Wsparcie i współpraca – V Małopolska Konferencja