Przejdź do stopki

W niedzielę 10 lipca, w zabytkowej świątyni w Dobrej odbył się Letni Koncert Kameralny, podczas którego wystąpił Kwartet Instrumentalny w składzie: Katarzyna Kucia-Kuśmierska - flet, Maria Mrózek - skrzypce, Beata Tasarz - altówka, Katarzyna Łuczak - wiolonczela.

Ambasada Ukrainy w Polsce wystosowała prośbę o wsparcie humanitarne w zakresie autobusów szkolnych na potrzeby placówek oświatowych najbardziej poszkodowanych w czasie działań wojennych.

Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

Informujemy, że w miesiącu lipiec/sierpień na terenie Gminy Dobra będą wykonywane oceny energetyczne w celu wymiany starych pieców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Dotyczy to osób, które złożyły ankiety wstępnej deklaracji udziału w projekcie dot. wymiany źródeł ciepła w Gminie Dobra-kontynuacja.

Starosta Limanowski uprzejmie informuje, że w związku z planowanym położeniem nawierzchni bitumicznej ( warstwa ścieralna) całą szerokością jezdni w dniach od 12 (wtorek) do 19 (wtorek) lipca 2022 r. w godzinach od 7:00 do 20:00 nastąpi okresowe wyłączenie z ruchu odcinka drogi powiatowej nr 1616K relacji Mszana Górna - Podłopień