Przejdź do stopki

Koła Gospodyń Wiejskich

Treść

Od 2012 roku działa Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich w skład którego weszło:

  1. Koło Gospodyń Wiejskich Nr 1 W Dobrej
  2. Koło Gospodyń Wiejskich Nr 2 w Dobrej
  3. Koło Gospodyń Wiejskich w Gruszowcu
  4. Koło Gospodyń Wiejskich w Jurkowie
  5. Koło Gospodyń Wiejskich w Porąbce
  6. Koło Gospodyń Wiejskich w Skrzydlnej
  7. Koło Gospodyń Wiejskich w Przenoszy
  8. Koło Gospodyń Wiejskich w Stróży

Prezes Stowarzyszenia: pani Wanda Jarosz

Skrabnik Stowarzyszenia: pani Maria Szyrszeń

Sekretarz Stowarzyszenia: Maria Cygal

 

Stowarzyszenie skupia wśrod swoich członków kilka pokoleń mieszkańców, począwszy od najmłodszych (uczniów Szkół Podstawowych), aż do najstarszych. Dbają one o zachowanie naszych rodzimych tradycji oraz wszczepiają tym najmłodszym członkom umiłowanie do naszego regionalnego dorobku.

Koła Gospodyń Wiejskich biorą udział w wielu uroczystościach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej, który ściśle z Kołami współpracuje. Najważniejszą uroczystością dla wszystkich Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Dobra są bez wątpienia "Dożynki Gminne", które odbywają się co roku w drugiej połowie sierpnia. Podczas trwania Dożynek można podziwiać piękne wieńce dożynkowe oraz skosztować regionalnych potraw, które Koła zawsze na taką okazję przygotowują.