Remont drogi gminnej Skrzydlna-Droga na Rolę nr 340105 K w miejscowości Skrzydlna w km 0+000-0+240

Czwartek, 31 grudnia 2020

      Gmina Dobra otrzymała dofinansowanie w kwocie 90 000,00 zł ze środków dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na na zadanie związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych pn. „ Remont drogi gminnej Skrzydlna-Droga na Rolę nr 3401

czytaj więcej o Remont drogi gminnej Skrzydlna-Droga na Rolę nr 340105 K w miejscowości Skrzydlna w km 0+000-0+240

GALERIA