Przejdź do stopki

Cyfrowa Gmina

Treść

Gmina Dobra uzyskała dofinansowanie w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”!

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”. Wartość projektu wynosi 301 110,00 zł.
Ogólnym celem jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

W Gminie Dobra głównym celem projektu jest modernizacja serwerowni, zakup stacji roboczych i rozbudowa zabezpieczeń logicznych. Realizowany projekt dotyczy 3 jednostek organizacyjnych Gminy Dobra tj. Urzędu Gminy Dobra, Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej.
Planuje się rozbudowę serwerowni jako główne zadanie projektu poprzez zakup serwerów oraz macierzy dyskowej, na którym będą zainstalowane maszyny wirtualne odpowiedzialne za działanie systemów dla jednostek organizacyjnych.
Ponadto uzyskane przez Gminę Dobra wsparcie finansowe zostanie przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz urządzeń służących do podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa w urzędzie i jednostkach podległych.

Realizacja projektu „Cyfrowa Gmina” przyczyni się do zwiększenia zakresu realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, pracy i nauki zdalnej oraz wzmocnienia cyfrowej odporności na zagrożenia. Ponadto ograniczy negatywne skutki społeczne, gospodarcze oraz edukacyjne wywołane przez pandemię COVID-19 w latach 2020/21.
Niniejszy projekt umożliwi podniesienie jakości świadczonych usług publicznych poprzez stworzenie odpowiednich warunków pracy oraz zapewnienie niezbędnego sprzętu i oprogramowania do obsługi mieszkańców. Ponadto stworzona infrastruktura usprawni pracę jednostek i pozwoli na rozwijanie
e-usług dla interesantów.