Przejdź do stopki

Zespoły i grupy artystyczne

Treść

Zespoły i grupy artystyczne działające na terene Gminy Dobra:

Chór BelCanto

Jest chórem czterogłosowym mieszanym, obecnie liczącym 35 członków. Założycielem i dyrygentem chóru jest Urszula Palka-Ranosz – absolwentka Wydziału Wokalnego Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina w Warszawie. Pani Urszula porzuciła warszawskie salony i wróciła do rodzinnej wioski, by przekonać, że „śpiewać każdy może”. Celem działalności chóru jest przede wszystkim ubogacanie śpiewem liturgii sprawowanej w dobrzańskim sanktuarium oraz innych parafiach. Repertuar obejmuje przede wszystkim dawną i współczesną muzykę sakralną, chórzyści chętnie wykonują również utwory o charakterze świeckim.

Pierwsze spotkanie dobrzańskiego BelCanto odbyło się pod koniec lutego 2012 roku. Od tego momentu grono osób rozpoczęło cotygodniowe spotkania, aby sprawdzić, czy dzięki wspólnej pasji i pracy uda się wykrzesać trochę brzmienia. Podczas kolejnych spotkań przybywało coraz więcej zainteresowanych osób, aż doczekano się pierwszej premiery twórczości w dwudziestoosobowym składzie.

Po raz pierwszy chór publicznie wystąpił podczas Wielkanocnej Mszy Św., następnie wielokrotnie można ich było spotkać podczas Mszy Św. W kościele parafialnym w Dobrej. Pa każdym występie chór otrzymywał pozytywne komentarze, co dodatkowo motywowało do dalszej pracy. Dzięki temu chór poszerzył swój repertuar o utwory muzyki klasycznej i popularnej.

Obecnie liczy 35 osób w przedziale wiekowym od kilkunastu do kilkudziesięciu lat. Spotkać go i usłyszeć  można nie tylko podczas uroczystości kościelnych, ale również przy okazji wydarzeń kulturalnych, gdzie dzielnie reprezentuje dorobek artystyczny gminy wraz z innymi zespołami. Chór BelCanto bierze również udział w przeglądzie Chórów Laudate Dominum w Mszanie Dolnej, oraz chętnie odpowiada na zaproszenia na występy do innych regionów. Obecnie chórem dyryguje Urszula Palka-Ranosz – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrej.

Chór ze Skrzydlnej

Chór ze Skrzydlnej został utworzony w 2013 roku przy parafii w Skrzydlnej. Jest to chór trzygłosowy, który liczy 28 osób. Chór prowadzi Ks. Proboszcz – Marek Krupa. Chór działa głównie przy parafii uświetniając wydarzenia kościelne. W roku 2016 chór wystąpił podczas Dobrzańskiego Kolędowania w Dobrej, gdzie został przyjęty bardzo ciepło prezentując swoje umiejętności pośród innych zespołów z terenu gminy.

Grupa Śpiewacza Ćwilin

Grupa „Ćwilin” rozpoczęła swoją działalność w 2011 r. prezentując w swym repertuarze folklor dobrzański pod wieloma postaciami – tym samym kultywując tradycje istniejącego przed laty ludowego zespołu Ćwilin. Początkowy człon zespołu stanowiły osoby z chóru „Lirnik”, do których przyłączyli się pasjonaci regionu natomiast w późniejszym czasie członkinie Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Dobra.

Grupa zadebiutowała podczas Jarmarku Dobrzańskiego oraz Dożynek Gminnych zorganizowanych w 2011 roku. Ich twórczość mogli również podziwiać turyści podczas złazu turystycznego na Łopieniu, gdzie zaprezentowali piosenki ludowe oraz uświetnili oprawą muzyczną polową Mszę Św.

Od tej pory można ją spotkać podczas wielu wydarzeń kulturalnych organizowanych w Gminie Dobra – m.in. wspólnym kolędowaniu, Festiwalu Kultury Beskidu Wyspowego, Złazach turystycznych, uroczystościach patriotycznych.

Grupa Ćwilin reprezentowała także Gminę Dobra podczas wyjazdów do gmin ościennych na różnego rodzaju występy i konkursy. Włączała się także w działalność charytatywną.
Bardzo ważnym przeżyciem dla członków zespołu było uświetnienie finału projektu 50+ - Nowy Wiek Kultury, który był organizowany przez Wójta Gminy Tymbark Lecha Nowaka, Wójta Gminy Dobra Benedykta Węgrzyna, oraz aktorów z Teatru Nowego w Krakowie (Annę Polony, Piotra Cyrwusa, oraz kucharzy Roberta Makłowicza i Macieja Nowaka).

Grupa śpiewacza Ćwilin miała okazję reprezentować nasz region również poza granicami kraju. W roku 2013 w wyniku współpracy Gmin Dobra i Dlha ze Słowacji zaprezentowali swoje umiejętności śpiewacze, które zostały bardzo ciepło przyjęte przez miejscowych.

Obecnie grupa liczy około 20 członków w tym kapela, która składa się ze skrzypiec, akordeonu, saksofonu i basu. Ćwilin spotyka się regularnie na próbach w budynku GOK-u w Dobrej. Grupie przewodzi pani Balbina Judka – wieloletni działacz i pasjonat muzyki, kultury i folkloru.

Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrej

Historia Orkiestry Dętej sięga marca 1968 roku. Założycielem i pierwszym dyrygentem orkiestry był Pan Władysław Koza – miejscowy organista kościelny. Od początku swej działalności brała ona udział w uroczystościach kościelnych, strażackich oraz lokalnych imprezach organizowanych przez Urząd Gminy Dobra. Późniejszym dyrygentem był Pan Józef Czech – nauczyciel i organista. W tym okresie orkiestra rozpoczęła swoją działalność poza terenem gminy m.in. w Przeglądzie Orkiestr Dętych „Echo Trombity” w Nowym Sączu – w którym bierze udział do dnia dzisiejszego. Orkiestra chętnie korzysta z różnorakich zaproszeń prezentując swoje umiejętności i nawiązując kontakty z orkiestrami z innych rejonów kraju. Orkiestra zajmuje czołowe miejsca w wielu konkursach i przeglądach, z czego można wyróżnić np. Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych w Laskowej. Obecnie orkiestra liczy około 25 członków. Są to ludzie w różnym wieku, począwszy od najmłodszych – uczniów szkoły muzycznej, którzy pod nadzorem starszych kolegów i dyrygenta uczą się trudnej techniki gry zespołowej. Obecnie kapelmistrzem orkiestry jest Pani Anna Krywoborodenko – nauczyciel muzyki.

Orkiestra Dęta ze Skrzydlnej

Orkiestra została założona w kwietniu 2007 roku. Głównym członem orkiestry są osoby młode, które trenują pod bacznym okiem kapelmistrza – Mieczysława Biela. Aktualnie orkiestra liczy ok. 40 członków i uświetnia wspaniałą muzyką wiele uroczystości, które odbywają się na terenie Gminy Dobra.

Zespół Jurkowianie

Zespół Regionalny ”Jurkowianie” powstał w 1966 roku z inicjatywy z Członkiń Koła Gospodyń Wiejskich a kierownikiem zespołu była Maria Czech. Od 1967 roku zespół wielokrotnie brał udział w różnych przeglądach, festiwalach powiatowych, wojewódzkich, ogólnopolskich oraz międzynarodowych zdobywając wysokie miejsca. Najwyższym osiągnięciem zespołu było zdobycie srebrnej ciupagi na Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem. Zespół należy do kategorii Zespołów autentycznych. Odtwarza zwyczaje i obrzędy Regionu Zagórzan. Repertuar oparty jest na rodzinnym folklorze- autentycznych pieśniach, muzyce, gwarze. Do repertuaru zespołu należy „Wesele jurkowskie”, „Ograbek”, „Kolędnicy”, „Śmigust”. W latach 90-tych repertuar zespołu został wzbogacony o program „Na pastwisku” w wykonaniu „Małych Jurkowian”. Materiały niezbędne do opracowania repertuaru zebrała nieżyjąca już kierowniczka zespołu Maria Czech opierając się głównie na relacjach starszych ludzi. Kierowniczka Zespołu Regionalnego „Jurkowianie” Maria Czech zmarła 26 sierpnia, 2008 roku. Kierownictwo objął syn Marii- Ryszard Czech. Obecnie Zespół Regionalny „Jurkowianie” liczy koło 40 osób. W ostatnich latach zespół miał okazję wystąpić na Węgrzech, Słowacji oraz we Włoszech. Dzięki dobrym chęciom i ciężkiej pracy członków zespołu możemy nadal kultywować i rozsławiać tradycję naszych dziadków i ojców.

 

Chór Lirnik

"Nie śpiewaj tylko głosem i ustami, lecz śpiewaj także sercem..." - słowa św. Augustyna są mottem powstałego w 1994 r. dobrzańskiego chóru mieszanego "Lirnik". Ten czterogłosowy chór założył pan Józef Czech z Dobrej - nauczyciel, organista, kapelmistrz - jednym słowem człowiek muzycznie uzdolniony, pełen werwy i humoru; taki do tańca i do różańca.

Chór od daty założenia do roku 2009 liczył około 30 osób. Trzon stanowiły osoby starsze należące do chóru od samego początku. W późniejszym okresie chórem dyrygował pan Władysław Koza - nauczyciel i miejscowy organista.

W programie chóru "Lirnik" znajdowały się pieśni kościelne, okolicznościowe, oraz ludowe. Chór najczęściej śpiewał podczas mszy św. w Kościele Parafialnym w Dobrej, czasem w innych parafiach (na zaproszenie) w czasie ślubów, pogrzebów, prymicji, podczas uroczystości kościelnych, odpustów itp. Śpiewem swym urozmaicał uroczystości kulturalno-patriotyczne Gminy Dobra. Przez trzy lata brał udział w Przeglądzie Chórów Wiejskich w Kamienicy otrzymując dyplomy i wyróżnienia. Chór "Lirnik" z Dobrej został też zaproszony na prezentację na żywo do radia Dobra Nowina w Tarnowie.

Członkowie chóru przygotowali spektakl muzyczno-teatralny pod nazwą: "Jasełka Rydlowskie", który w okresie Bożego Narodzenia wystawiano pięciokrotnie w sali byłego kina w Dobrej. Zainteresowanie przedstawieniem było ogromne a frekwencja duża. Do tradycji chóru należało przygotowanie, wraz z orkiestrą dętą OSP z Dobrej oraz młodzieżą, corocznego Wieczoru Kolęd w kościelne parafialnym w Dobrej. "Lirnik" brał też udział w spotkaniu opłatkowym dla samotnych i niepełnosprawnych z Gminy Tymbark, przygotowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej i ZHP.

Chórzyści lubili i pracę i zabawę. Swoje osiągnięcia notowali w kronice dokumentując ją zdjęciami, posiadają też kasety wideo, oraz płyty CD z wszystkich występów. Na próby członkowie chóru zbierali się raz w tygodniu, a w razie potrzeby i dwa razy. Próby odbywały się początkowo w małej salce katechetycznej, potem w świetlicy OSP w Dobrej, następnie w sali byłego kina, którą gościnnie udostępniała dla chóru Pani Prezes G. S. "SCh" w Dobrej. W roku 2009 odbył się ostatni występ chóru podczas III Gorczańskich Spotkaniach Chórów w Mszanie Dolnej. Od tego czasu próby chóru zostały zawieszone i nigdy już nie wznowione. Część członków tego chóru postanowiło stworzyć grupę ludowo-folklorystyczną, która przejęła nazwę dawnego zespołu „Ćwilin”, który działał na tym terenie.