Przejdź do stopki

Modernizacja ogólnodostępnego boiska do piłki nożnej w m. Dobra

Modernizacja ogólnodostępnego boiska do piłki nożnej w m. Dobra

Treść

Gmina Dobra zawarła umowę z Województwem Małopolskim na dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego na realizację w 2020 roku projetu pn. "Małpopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa - MIRS".

Kwota jaką może uzyskać Gmina Dobra to aż 152 320,00 zł i będzie przeznaczona na wymianę murawy (koszt dostawy i ułożenia nawierzchni), wyposażenie boiska (zakup, instalacja, urządzeń sportowo-rekreacyjnych), wykonanie tablicy informacyjnej.

1.10.2020 r. została zawarta umowa na prace z firmą ACTIVIA Longin Witkowski.

Całkowity koszt robót to 399 750,00 zł

Termin realizacji zadania szacuje się na 30.10.2020 r.