Przejdź do stopki
Gminny Program Rewitalizacji

W dniu 13 października 2016 roku odbyło się otwarte spotkanie konsultacyjne w ramach opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2023. Na spotkaniu przedstawiona została koncepcja Programu oraz omówione zostały propozycje przedsięwzięć do realizacji w trzech obszarach rewitalizacji: Skrzydlna, Jurków i Dobra.

Przedstawiamy do Państwa opinii projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Dobra na lata 2016-2023. Dokument ten stanowi wersję konsultacyjną Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Dobra.

Gmina Dobra przystąpiła do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dobra na lata 2016 – 2023. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na otwarte spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2016 r (tj. wtorek) w budynku Remizy OSP Dobra, o godz. 16:00. Na spotkaniu zostanie przedstawiony oraz poddany dyskusji projekt Gminnego Programu Rewitalizacji.

W dniu 18 sierpnia br. odbyło się spotkanie konsultacyjne, w którym wzięli udział mieszkańcy Gminy, Radni oraz Sołtysi. Na spotkaniu omówiono dotychczasowe efekty prac nad GPR i przedstawiono propozycje działań rewitalizacyjnych. Wiemy już z jakimi problemami i na jakich obszarach mamy do czynienia, znamy społeczne oczekiwania co do ich rozwiązania.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na otwarte spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się w dniu 18 sierpnia 2016 r. (tj. czwartek) w budynku Remizy OSP Dobra, o godz. 12.00. Na spotkaniu zaprezentowane zostaną dotychczasowe efekty pracy nad Programem.

Zachęcamy do wzięcia udziału w ankiecie na temat działań związanych z rewitalizacją obszaru Gminy Dobra. Państwa zdanie w tym temacie pozwoli nam poznać bliżej oczekiwania i pomysły mieszkańców na rewitalizację terenów w naszej Gminie. Umożliwi to nam również opracowanie programu rewitalizacji i podjęcie działań w zakresie pozyskiwania europejskich funduszy na realizację projektów.

We wtorek 19 lipca w budynku Remizy OSP w Dobrej  odbyły się konsultacje społeczne z udziałem ekspertów. W spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy, Radni i Sołtysi Gminy Dobra. W trakcie spotkania zaprezentowano i omówiono problemy z jakimi boryka się Nasza Gmina oraz zaprezentowano wstępnie wyznaczone obszary zdegradowane.

W związku z przystąpieniem przez Gminę Dobra do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dobra na lata 2016-2023, pragniemy zachęcić Państwa do wypełnienia poniższej ankiety, mającej na celu poznanie Państwa opinii na temat uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych, aktualnych potrzeb oraz przyszłych kierunków rozwoju Gminy Dobra

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na otwarte  spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się w dniu 19 lipca 2016 r. (tj. wtorek) w budynku Remizy OSP Dobra, o godz. 10.00. Na spotkaniu wyznaczone  zostaną obszary wymagające rewitalizacji w Gminie Dobra.

Gmina Dobra przystąpiła do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dobra na lata 2016 – 2023.  To ważny dokument, bo z jednej strony jest próbą diagnozy problemów, z którymi spotykamy się na naszym obszarze, z drugiej pozwoli nam sięgnąć po zewnętrzne środki na ich rozwiązanie.