Przejdź do stopki

Ogłoszenie z dnia 11.08.2016 r.

Treść

OGŁOSZENIE

Gmina Dobra przystąpiła do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dobra na lata 2016 – 2020. 
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na otwarte  spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się w dniu
18 sierpnia 2016 r. (tj. czwartek) w budynku Remizy OSP Dobra, o godz. 12.00. Na spotkaniu zaprezentowane zostaną dotychczasowe efekty pracy nad Programem.

 

                                                                       Dobra, dn. 11.08.2016 r.      Wójt Gminy Dobra

                                                                                                              Benedykt Węgrzyn