Przejdź do stopki

Projekty w Gminie Dobra

Treść

MRPOLOGOTYPY.jpg (24.67 Kb)

 

PROJEKTY W RAMACH MAŁOPOSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO 2007-2013

ZREALIZOWANE:

 • "Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Dobra - etap II" - więcej ...
 • "Kompleksowe zagospodarowanie centrum Dobrej" - więcej ...
 • "Rozbudowa i modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego w miejscowości Dobra"  -  więcej ... 

 


 

PROJEKTY W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013

W TRAKCIE REALIZACJI:

ZREALIZOWANE:

 • "Budowa systemu wodociągowego w Gminie Dobra etap-I"
   
 • "Zagospodarowanie terenu w centrum miejscowości Chyszówki Półrzeczki Wilczyce i Przenosza"
 • "Zagospodarowanie w centrum miejscowosci Skrzydlna"
 • "Oświetlenie drogi powiatowej nr 1616K w Jurkowie i Dobrej oraz oświetlenie drogi krajowej nr 28 w Dobrej"
 • "Budowa chodników w centrach miejscowości Chyszówki, Półrzeczki, Wilczyce, Porąbka, Stróża, Przenosza i Wola Skrzydlańska”

 


 

PROJEKTY ZREALIZOWANE W RAMACH ZINTEGROWANEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWOJU REGIONALENGO 2004-2006 

 

logo_top_ZPORR.gif (6.97 Kb)                                                                        UEbeznapisu.jpg (27.25 Kb)

 

 • Budowa ujęć, zbiornika i sieci wodociągowej dla Skrzydlnej, Przenoszy i Woli Skrzydlańskiej

- Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1.429.897,61 zł.
- Dofinansowanie z Budżetu Państwa 238.316,27 zł.
- Środki własne 1 432 928,41 zł.
- Projekt realizowany od maja 2006 roku do czerwca 2007 roku.
- Produktami powstałymi w wyniku realizacji projektu jest zbiornik wyrównawczy o pojemności 250m3 wraz ze stacją uzdatniania wody w Skrzydlnej oraz sieć wodociągowa o łącznej długości 33,52 km wraz z przyłączami do 259 gospodarstw domowych.
- Zdjęcia

 • Podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych w S.P.Z.P.O.Z. w Dobrej

- Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 707819,49 zł.
- Dofinansowanie z Budżetu Państwa 94 375,93 zł
- Środki własne 660 526,23
- Projekt realizowany w okresie od maja do grudnia 2006 roku.
- Projekt obejmował remont istniejącego budynku ośrodka, połączony z kompleksową dobudową nowego skrzydła oraz zakupem nowoczesnego sprzętu rehabilitacyjnego. Zmodernizowano 434m2 lokalnego ośrodka zdrowia.
- Zdjęcia

 • Budowa Gimnazjum w miejscowości Dobra – etap 4

- Całkowita wartość projektu 4 128 466,28 zł.
- Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 655 869,94 zł
- Środki własne 3 472 596,28 zł.
- We wrześniu 2008 oddano do użytku nowy budynek Publicznego Gimnazjum w Dobrej o powierzchni 3860m2.
- Uzyskano dofinansowanie w ramach nadkontraktacji Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
- Zdjęcia 

 


 

 

LISTA POZOSTAŁYCH ZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
ORAZ KRAJOWYCH ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

zporr_logo_mini.bmp (26.26 Kb)                spo_logo_mini.bmp (30.98 Kb)          Flaga_UE.jpg (27.17 Kb)