Przejdź do stopki

Kompleksowe zagospodarowanie centrum Dobrej

Treść

MRPOLOGOTYPY.jpg (24.67 Kb)

 

 

Nazwa projektu: „Kompleksowe zagospodarowanie centrum Dobrej”

Inwestor: Gmina Dobra

Opis projektu:

Przedmiotem projektu było kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej centrum Dobrej na odcinku od budynku Urzędu Gminy nr 233 do zabytkowego Kościoła, w celu poprawy warunków w dostępie do usług publicznych na terenie centrum Dobrej.

Zakres wykonanych prac obejmował:

  • Zagospodarowanie pustej przestrzeni obok budynku UG nr 38,
  • Zagospodarowanie tzw. plant obok zabytkowego Kościoła o powierzchni 3050m2 tj. wykonanie zatoki postojowej, chodnika, nasadzeń zielenią i uporządkowanie terenu,
  • Zagospodarowanie placu obok parku podworskiego, tj. wyłożenie kostką brukową powierzchni ok. 425m2,
  • Modernizację infrastruktury drogowej (wymianę nawierzchni asfaltowej i przebudowę chodników wzdłuż dróg powiatowych nr 1616K i 1622 K wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym jezdni oraz przebudową skrzyżowania w bezpośrednim sąsiedztwie parku)
  • Modernizację infrastruktury elektrycznej i teletechnicznej (wymieniono napowietrzne linie teletechniczne i energetyczne na linie kablowe oraz zamontowano lampy oświetleniowe i kamery monitoringowe)
  • Utworzonie strefy multimedialnej o promieniu ok. 2km, poprzez zamontowanie na budynku Szkoły Podstawowej anteny szczelinowej sektorowej WLAN wraz z okablowaniem. Umożliwiło to bezpłatne korzystanie w terenach publicznych z dostępu do sieci internetowej dziewięćdziesięciu unikalnym użytkownikom jednocześnie.

W wyniku zrealizowania tego projektu odnowiono centrum wsi Dobra o powierzchni 0,43 ha w tym 0,78 km infrastruktury drogowej.

Całkowity koszt projektu: 4 057 013,20 PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2 541 176,00 PLN

Projekt został zrealizowany w okresie: 06.09.2010 r. - 28.02.2012 r.

Zdjęcia z inwestycji: