Przejdź do stopki

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na otwarte spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2016 r (tj. wtorek) w budynku Remizy OSP Dobra, o godz. 16:00. Na spotkaniu zostanie przedstawiony oraz poddany dyskusji projekt Gminnego Programu Rewitalizacji.

18 sierpnia 2016 r. (tj. czwartek) w budynku Remizy OSP Dobra, o godz. 12.00. Na spotkaniu zaprezentowane zostaną dotychczasowe efekty pracy nad Programem.

Gmina Dobra przystąpiła do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dobra na lata 2016 – 2023. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na otwarte spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się w dniu 19 lipca 2016 r.