Przejdź do stopki

Ogłoszenie z dnia 05.10.2016 r.

Ogłoszenie z dnia 05.10.2016 r.

Treść

Szanowni Państwo,
przedstawiamy do Państwa opinii projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dobra na lata 2016 – 2023.
Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do projektu GPR.
Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 13 października 2016 r. do dnia 13 listopada 2016 r. w formie:
  • uwag w postaci papierowej lub elektronicznej składanych poprzez formularz konsultacji,
  • uwag ustnych,
  • spotkania konsultacyjnego.
Wypełniony formularz konsultacji można przekazywać  w terminie od dnia 13 października 2016 r. do dnia 13 listopada 2016 r.:
  • bezpośrednio do Urzędu Gminy Dobra (dziennik podawczy),
  • drogą elektroniczną na adres mailowy: sekretariat@gminadobra.pl
  • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy w Dobrej, 34-642 Dobra 233
Uwagi ustne można zgłaszać do Zespołu ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych
  • osobiście w Urzędzie Gminy w Dobrej (pok. 11),
  • telefonicznie pod nr tel.18 33 30 020 wew. 125
  • drogą elektroniczną na adres mailowy: sekretariat@gminadobra.pl lub monika.skwarczek@gminadobra.pl
Spotkanie konsultacyjne, na którym zostanie zaprezentowany Gminny Program Rewitalizacji odbędzie się 13 października 2016 r. (czwartek) o godz. 10.45 w budynku remizy OSP Dobra.

Zdjęcia