Zakłady opieki zdrowotnej

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
W DOBREJ
tel. 18 3330011

__________________________________________________________________ 

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
W JURKOWIE
tel. 18 3332174

 __________________________________________________________________

SAMODZIELNY NIEPUBLICZNY ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
W SKRZYDLNEJ
tel. 18 3331013