Przejdź do stopki

II spotkanie konsultacyjne

Treść

W dniu 18 sierpnia br. odbyło się spotkanie konsultacyjne, w którym wzięli udział mieszkańcy Gminy, Radni oraz Sołtysi. Na spotkaniu omówiono dotychczasowe efekty prac nad GPR i przedstawiono propozycje działań rewitalizacyjnych.

Wiemy już z jakimi problemami i na jakich obszarach mamy do czynienia, znamy społeczne oczekiwania co do ich rozwiązania.

Zachęcamy do wzięcia udziału w ankiecie na temat działań związanych z rewitalizacją obszaru Gminy Dobra. Państwa zdanie w tym temacie pozwoli nam poznać bliżej oczekiwania i pomysły mieszkańców na rewitalizację terenów w naszej Gminie. Umożliwi to nam również opracowanie programu rewitalizacji i podjęcie działań w zakresie pozyskiwania europejskich funduszy na realizację projektów. Celem rewitalizacji jest poprawa zdegradowanych obszarów wiejskich powiązana z ich aktywizacją społeczną. Badanie jest anonimowe. Wypełnione ankiety prosimy wrzucić  skrzynki, znajdującej się  przy sekretariacie lub wysłać mailowo (sekretariat@gminadobra.pl) do dnia 23.08.2016 r. (wtorek).

Pliki

GPR Dobra - ankieta nr 2 315.1 KB