Przejdź do stopki

I spotkanie konsultacyjne

Treść

We wtorek 19 lipca w budynku Remizy OSP w Dobrej  odbyły się konsultacje społeczne z udziałem ekspertów.
W spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy, Radni i Sołtysi Gminy Dobra.

W trakcie spotkania zaprezentowano i omówiono problemy z jakimi boryka się Nasza Gmina oraz zaprezentowano wstępnie wyznaczone obszary zdegradowane. W trakcie dyskusji można było zgłaszać ustnie uwagi i sugestie dotyczące projektów czy omawianych zadań.

Dla osób, które nie mogły uczestniczyć w spotkaniu w załączniku prezentacja z omówieniem powyższej tematyki. 

W tym miejscu przypominamy, iż osoby zainteresowane tematyką objętą zakresem konsultacji mogą składać uwagi do 29 lipca 2016 roku, w następujący sposób:

- w formie pisemnej poprzez specjalny formularz zgłoszeniowy (do pobrania), który należy przesłać na adres mailowy:   sekretariat@gminadobra.pl 

- pocztą na adres Urzędu Gminy:
  Urząd Gminy Dobra
  34-642 Dobra 233
  z dopiskiem: Rewitalizacja

W razie pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu : pod numerem telefonu 18 33 30 020 wew. 125 lub osobiście w pok. 11.

Zdjęcia