Spotkanie w ramach opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji

W dniu 30 sierpnia 2016 roku odbyło się otwarte spotkanie konsultacyjne w ramach opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2023. Na spotkaniu przedstawiona została koncepcja Programu oraz omówione zostały propozycje przedsięwzięć do realizacji w trzech obszarach rewitalizacji: Skrzydlna, Jurków i Dobra.

Zachęcamy Państwa do składania uwag i propozycji zadań które powinny być ujęte w Programie. Uwagi i propozycje można składać wypełniając ankietę i przesyłając na adres: sekretariat@gminadobra.pl do 30 września.

Tagi

GALERIA