Przejdź do stopki

W dniu 30.05.2023 r., w siedzibie Urzędu Gminy Dobra, odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu pn. „Coś z niczego”- drugie życie odpadów ! oraz „Eko-Bajka”.

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” zwraca się z prośbą o przeanalizowanie i wniesienie uwag do następujących dokumentów tj.:  Budżetu LSR, Planu działania, Planu finansowego oraz Przedsięwzięć w ramach opracowywanej strateg

    Szkole Podstawowej im. Leopolda Węgrzynowicza w Dobrej w ramach umowy darowizny zawartej w dniu 27 października 2022r. pomiędzy Województwem Małopolskim, a Gminą Dobra przekazano komplet urządzeń tj. miernik zanieczyszczenia powietrza i tablicę informacyjną LED.

Gmina Dobra w 2023 roku realizuje projekt pod nazwą: „Już pływam”, w ramach zadania Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży dofinansowany ze środków finansowych budżetu Województwa Małopolskiego, w ramach którego będą odbywały się zajęcia nauki

Rusza głosowanie w 6. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Od połowy maja do połowy czerwca każdy mieszkaniec Małopolski może zdecydować, które zadania będą realizowane w kolejnych latach. Do wyboru jest blisko 200 propozycji! Na wcielenie w życie najlepszych Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczy 14 mln zł.

W ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła w Gminie Dobra - kontynuacja” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w dniach 26.04.2023 r. - 28.04.2023 r. odbyły się 3 spotkania, na które zostali zaproszeni wszyscy zainteresowani tematem obniżenia niskiej emisji.