"Skrzydlna w ogniu wojny 1939-1945"

Czwartek, 21 października 2021

We wrześniu 2021 r. ukazała się publikacja "Skrzydlna w ogniu wojny 1939-1945", przedstawiająca: historię działań wojennych w okolicach Skrzydlnej we wrześniu 1939 roku w opracowaniu dr Piotra Sadowskiego, historię pacyfikacji Skrzydlnej i Porąbki w narracji dr Dawida Golika oraz przebieg bitwy o Skrzydlną 5 IX 1939 r. w artykule dr Łukasza Stożka. Opisano również postać Józefa Koniecznego „skrzydlańskiego kronikarza”, którego życie i działalność przedstawia historyk i regionalista Przemysław Bukowiec.

czytaj więcej o "Skrzydlna w ogniu wojny 1939-1945"
Prace konserwatorskie przy kamiennych rzeźbach pomnika ofiar II Wojny Światowej na cmentarzu parafialnym w Dobrej

Prace konserwatorskie przy kamiennych rzeźbach pomnika ofiar II Wojny Światowej na cmentarzu parafialnym w Dobrej

Poniedziałek, 18 października 2021

We wrześniu 2021 r. zakończyły się prace konserwatorskie przy kamiennych rzeźbach pomnika ofiar II Wojny Światowej na cmentarzu parafialnym w Dobrej. Prace wykonywał uprawniony konserwator zabytków Pan Stanisław Strzelczyk z Wilczyc. Całkowity koszt robót wyniósł 22 000,00 zł.  Gmina Dobra pozyskała 10 000,00 zł w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach programu „Małopolska Pamięta – zachowanie miejsc pamięci narodowej i martyrologii”, natomiast 12 000,00 zł zabezpieczyła jako wkład własny.

czytaj więcej o Prace konserwatorskie przy kamiennych rzeźbach pomnika ofiar II Wojny Światowej na cmentarzu parafialnym w Dobrej
Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Limanowej

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Limanowej

Piątek, 15 października 2021

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Limanowej przekazuje informację dotyczącą występowania afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń i dzików na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W okresie od 01.01.2021 r. do 13.10.2021 roku stwierdzono 2201 przypadków ASF u dzików, oraz 110 ognisk afrykańskiego pomoru świń w gospodarstwach utrzymujących 37 463 świń, z czego 5 ognisk na terenie województwa małopolskiego w powiecie tarnowskim i dąbrowskim.

czytaj więcej o Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Limanowej
Konsultacje społeczne Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2022

Konsultacje społeczne Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2022

Piątek, 1 października 2021

Ogłoszenie Wójta Gminy Dobra o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi projektu Uchwały Rady Gminy Dobra dotyczącej „Programu współpracy Gminy Dobra z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 r.”

czytaj więcej o Konsultacje społeczne Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2022