Przejdź do stopki

Na podstawie art. 11, pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503) oraz art. 39, ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie śr

W dniu 10 września 2022 r. w Dobrej odbyły się powiatowe ćwiczenia których celem było doskonalenie współdziałania wyznaczonych sił i środków Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego „Dobra 2022”. Organizatorem wydarzenia była Komenda Powiatowa PSP w Limanowej.

W sobotę 3 września br. odbyły się gminne ćwiczenia taktyczno – bojowe jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Dobra. Tematem ćwiczeń były działania ratowniczo-gaśnicze podczas pożaru na terenie CATKOP Zakład Górniczy Skrzydlna.

Sezon grzewczy 2022/2023 może być wyjątkowo niebezpieczny! Kominy: instalację dymową, spalinową oraz wentylacyjną należy poddawać okresowej kontroli, oraz czyszczeniu przez uprawnionego kominiarza.

Jesteś mikro, małym, średnim przedsiębiorcą lub prowadzisz działalność na własny rachunek w Małopolsce? Świadczysz usługi w branży kosmetycznej, fryzjerskiej, gastronomicznej lub hotelarskiej? Chcesz rozwijać pracowników? Skorzystaj z bonów na usługi uczenia w miejscu pr

Rozpoczęto realizację zadania pn. „Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych”. Informujemy, że Gmina Dobra otrzymała dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego w wysokości 250 000,00 zł. Całkowity koszt inwestycji to 544 563,80 zł.