Przejdź do stopki

Wójt Gminy Dobra, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1173) podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą terminu rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca zbiorowych polowań zorganizowanych przez Koło Łowieckie „Hubert” w Tymbarku.

We wrześniu br. zostało uruchomione nowe połączenie komunikacji zbiorowej pomiędzy Limanową a Wieliczką z oznaczeniem A9. Nowa linia zapewnia połączenie z miejscami, które do tej pory nie były skomunikowane zbiorowo, zwłaszcza w weekendy.  Miejscowości Gminy Dobra przez które przebiega połączenie to: Chyszówki, Jurków, Dobra, Porąbka, Skrzydlna i Przenosza. Szczegółowy rozkład zamieszczono poniżej.

Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Dobrej są do odbioru oceny energetyczne w ramach projektu „Wymiany źródeł ciepła w Gminie Dobra – kontynuacja”.

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Krakowie zawiadamia, że na terenie Województwa Małopolskiego w dniach od 23 września do 1 października 2022 r. zostanie przeprowadzona akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.