TPK - Teleplatforma Pierwszego Kontaktu

TPK - Teleplatforma Pierwszego Kontaktu

Wtorek, 24 sierpnia 2021

Narodowy Fundusz Zdrowia pod koniec maja uruchomił Teleplatformę Pierwszego Kontaktu (TPK). Jest ona uzupełnieniem nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej i miejscem pierwszego kontaktu dla pacjenta, w sytuacji nagłego zachorowania lub konieczności wystawienia np. e-recepty, w czasie, gdy poradnie POZ już zakończyły pracę oraz w weekendy i święta.

czytaj więcej o TPK - Teleplatforma Pierwszego Kontaktu
Proteza, wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym - złóż wniosek przez SOW! Termin mija 31 sierpnia br.

Proteza, wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym - złóż wniosek przez SOW! Termin mija 31 sierpnia br.

Wtorek, 24 sierpnia 2021

Naszym celem jest wyrównywanie szans i poszanowanie praw osób niepełnosprawnych. Dbamy o usuwanie barier w życiu codziennym, nauce, pracy i pełnieniu ról społecznych. Wśród realizowanych obecnie programów skierowanych do osób indywidualnych są m.in. „Aktywny samorząd” oraz „Rehabilitacja kompleksowa”. Formy wsparcia przewidziane w programach PFRON dotyczą likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami.

czytaj więcej o Proteza, wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym - złóż wniosek przez SOW! Termin mija 31 sierpnia br.
DECYZJA - zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dobra

DECYZJA - zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dobra

Poniedziałek, 16 sierpnia 2021

DECYZJA Na podstawie art. 24b ust.1, 24c ust. 2 oraz art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028, dalej: „uzzwoś”), w związku z art. 104 $ 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960

czytaj więcej o DECYZJA - zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dobra