Przejdź do stopki

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT LIMANOWSKI, w ramach którego prowadzimy nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje.

Gmina Dobra zawarła z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego umowę na dofinansowanie projektu pn. "Wymiana źródeł ciepła w Gminie Dobra - kontynuacja" Celem proejktu jest zmniejszenie poziomu niskiej emisji na terenie Gminy Dobra poprzez wymianę 100

Gmina Dobra w dniach od 29 marca 2022r. do 31 października 2022r. realizuje projekt pod nazwą: „Już pływam”, w ramach zadania Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży dofinansowany ze środków finansowych budżetu Województwa Małopolskiego, w ramach którego będą odbywały się zajęcia nauki pływania i doskonalenia pływania na Pływalni Limanowskiej w Limanowej.

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Najlepiej Razem” z siedzibą w Dobrej  realizuje operację pn. „Stawiamy na EKOlogię”.

Szanowni Państwo W Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk szukamy odpowiedzi na pytanie, jak pandemia wpłynęła na Państwa życie: rodzinne, zawodowe, społeczne. Dlatego ponownie zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc o podzielenie się z nami informacjami o tym, jak pandemia wpłynęła na Wasze życie.