Przejdź do stopki

Punkt konsultacyjny programu „Czyste Powietrze”

Treść

 

Punkt konsultacyjny programu „Czyste Powietrze”

 

Informujemy, że Gmina Dobra zawarła aneks do porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Krakowie na prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego program "Czyste Powietrze". 

W punkcie istnieje możliwość uzyskania informacji na temat programu, złożenia wniosku oraz jego późniejszego rozliczenia. Punkt czynny jest w poniedziałek w godzinach 8:00 do 16:00 oraz od wtorku do piątku w godzinach 7:15 do 15:15,  pok. nr 104. Przed wizytą w Urzędzie najlepiej skontaktować się z pracownikiem merytorycznym telefonicznie tel. 183330020 wew. 134 lub 509667960, celem uzyskania konkretnej informacji jakie dokumenty należy posiadać w celu wypełnienia wniosku.

Więcej informacji o programie „Czyste Powietrze” można znaleźć na stronach internetowych www.czystepowietrze.gov.pl oraz Portalu Beneficjenta.

 

W ramach realizacji programu „Czyste Powietrze” według stanu na dzień 30.09.2023 r. w Gminie Dobra:

  • złożono 258 wniosków o dofinansowanie
  • zrealizowano 116 przedsięwzięć
  • sumaryczna kwota wypłaconych dotacji wynosiła: 2 714 035,70 zł