Przejdź do stopki

Zapraszamy na transmisję online wydarzenia dotyczącego wymiany pieców i urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych. Od 2016 do 2020 roku

W ramach realizacji dwóch projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pn. „Wymiana źródeł ciepła w Gminie Dobra” przeprowadzona została seria spotkań z zakresu edukacji ekologicznej dla mieszkańców Gminy. W dniach 25.04.2019 oraz 26.04.2019 r. odbyły się 3 cykle spotkań, na które zostali zaproszeni wszyscy zainteresowani tematem obniżenia niskiej emisji.

Zapraszamy do obejrzenia wideo promocyjnego. Dzięki niemu dowiesz się co możesz zrobić dla naszej małej ojczyzny

Mieszkańcy, którzy zakwalifikowali się do programu "Wymiana źródeł ciepła w Gminie Dobra" i planują wymianę kotła na czerwiec, lipiec lub sierpień proszeni są o złożenie wniosków o dotację najpóźniej do końca kwietnia.

Gmina Dobra rozpoczęła realizację projektu pn. „Wymiana źródeł ciepła w gminie Dobra”. Całkowita wartość projektu to 1 670 322,16 zł w tym dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego w kwocie 1 645 260,19 zł. Przedsięwzięcie polega na udzieleniu przez gminę dotacji mieszkańcom, którzy zdecydują się na wymianę nieekologicznego źródła ciepła na kocioł opalany paliwem gazowym lub na biomesę, spełniający odpowiednie kryteria eko-projketu.

Gmina Dora podpisała umowę o dofinansowanie projektu: „Wymiana źródeł ciepła w Gminie Dobra” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 4., Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji - spr z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Informujemy, że na terenie gminy Dobra rozpoczęły się audyty energetyczne. Oceny energetyczne budynków będą przeprowadzane u osób, które złożyły wstępne deklaracje uczestnictwa w projekcie "Wymiana źródeł ciepła w gminie Dobra"

Ostrzegamy przed nieuczciwymi firmami, które powołując się na konieczność wymiany nieekologicznych pieców i możliwość zdobycia na ten cel dofinansowania z RPO WM 2014-2020 odwiedzają mieszkańców naszego regionu oferując odpłatne wykonanie audytów energetycznych.

Mieszkańcy, którzy zakwalifikowali się do programu "Wymiana źródeł ciepła w Gminie Dobra" i planują wymianę kotła na czerwiec, lipiec lub sierpień proszeni są o złożenie wniosków o dotację najpóźniej do końca kwietnia.

W związku z brakiem rozstrzygnięcia postępowania na wykonanie ocen energetycznych na terenie województwa małopolskiego w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza” prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, informujemy, że przesunięciu w czasie ulega wykonanie ocen energetycznych budynków zgłoszonych do dofinansowania wymiany źródła ciepła w budynku.

W związku z dużym zainteresowaniem wymianą kotłów węglowych na piece spalające biomasę lub paliwo gazowe, Wójt Gminy Dobra przedłuża termin składania wstępnych deklaracji udziału w projekcie o dwa tygodnie, tj. do piątku 16 grudnia do godziny 15:15. Ankiety dostępne są tutaj lub w Sekretariacie Urzędu Gminy Dobra

Wymiana pieców i urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych - prosimy o składanie wstępnej deklaracji uczestnictwa w projekcie