EDUKACJA EKOLOGICZNA W GMINIE DOBRA

EDUKACJA EKOLOGICZNA W GMINIE DOBRA

Piątek, 7 czerwca 2019

W ramach realizacji dwóch projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pn. „Wymiana źródeł ciepła w Gminie Dobra” przeprowadzona została seria spotkań z zakresu edukacji ekologicznej dla mieszkańców Gminy. W dniach 25.04.2019 oraz 26.04.2019 r. odbyły się 3 cykle spotkań, na które zostali zaproszeni wszyscy zainteresowani tematem obniżenia niskiej emisji.

czytaj więcej o EDUKACJA EKOLOGICZNA W GMINIE DOBRA
Informacja dotycząca ocen energetycznych w ramach projektu Wymiana źródeł ciepła w Gminie Dobra

Informacja dotycząca ocen energetycznych w ramach projektu Wymiana źródeł ciepła w Gminie Dobra

Środa, 8 sierpnia 2018

Informujemy, że od 9 sierpnia na terenie Gminy Dobra wykonywane będą bezpłatne oceny energetyczne budynków mieszkalnych dla osób które złożyły ankiety wstępnej deklaracji udziału w projekcie dot. wymiany źródeł ciepła. Informujemy, że audytorzy / ankieterzy będą się kontaktować z Państwem telefonicznie celem ustalenia wizyty w Państwa budynku.

czytaj więcej o Informacja dotycząca ocen energetycznych w ramach projektu Wymiana źródeł ciepła w Gminie Dobra
Wymiana źródeł ciepła w Gminie Dobra

Wymiana źródeł ciepła w Gminie Dobra

Wtorek, 2 stycznia 2018

Gmina Dobra rozpoczęła realizację projektu pn. „Wymiana źródeł ciepła w gminie Dobra”. Całkowita wartość projektu to 1 670 322,16 zł w tym dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego w kwocie 1 645 260,19 zł. Przedsięwzięcie polega na udzieleniu przez gminę dotacji mieszkańcom, którzy zdecydują się na wymianę nieekologicznego źródła ciepła na kocioł opalany paliwem gazowym lub na biomesę, spełniający odpowiednie kryteria eko-projketu.

czytaj więcej o Wymiana źródeł ciepła w Gminie Dobra
Wymiana źródeł ciepła w Gminie Dobra

Wymiana źródeł ciepła w Gminie Dobra

Wtorek, 21 listopada 2017

Gmina Dora podpisała umowę o dofinansowanie projektu: „Wymiana źródeł ciepła w Gminie Dobra” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 4., Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji - spr z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

czytaj więcej o Wymiana źródeł ciepła w Gminie Dobra

Opóźnienia w wykonaniu audytów budynków

Poniedziałek, 1 lutego 2016

W związku z brakiem rozstrzygnięcia postępowania na wykonanie ocen energetycznych na terenie województwa małopolskiego w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza” prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, informujemy, że przesunięciu w czasie ulega wykonanie ocen energetycznych budynków zgłoszonych do dofinansowania wymiany źródła ciepła w budynku.

czytaj więcej o Opóźnienia w wykonaniu audytów budynków

Przedłużenie terminu składania wstępnych deklaracji na wymianę pieca!

Czwartek, 1 grudnia 2016

W związku z dużym zainteresowaniem wymianą kotłów węglowych na piece spalające biomasę lub paliwo gazowe, Wójt Gminy Dobra przedłuża termin składania wstępnych deklaracji udziału w projekcie o dwa tygodnie, tj. do piątku 16 grudnia do godziny 15:15. Ankiety dostępne są tutaj lub w Sekretariacie Urzędu Gminy Dobra

czytaj więcej o Przedłużenie terminu składania wstępnych deklaracji na wymianę pieca!