Przejdź do stopki

Audyty energetyczne w gminie Dobra

Audyty energetyczne w gminie Dobra

Treść

Informujemy, że na terenie gminy Dobra rozpoczęły się audyty energetyczne. Oceny energetyczne budynków będą przeprowadzane u osób, które złożyły wstępne deklaracje uczestnictwa w projekcie "Wymiana źródeł ciepła w gminie Dobra"

Osoby upoważnione do przeprowadzenia audytu to:

  • Marek Wachałowicz
  • Rafał Jamrogiewicz
  • Marzena Klęk
  • Dawid Kałmuk
  • Mateusz Hajnycz

powinny one legitymować się oświadczeniem podpisanym przez Wójta Gminy Dobra lub identyfikatorem.

AUDYT JEST BEZPŁATNY!

Zakres prac audytorów:

1. Wizja lokalna i ocena stanu istniejącego budynku.

Podczas tej wizyty zostanie wykonana m.in. dokumentacja fotograficzna: obecnego źródła ciepła, systemu rozprowadzenia ciepła budynku, zasobnika ciepłej wody użytkowej jeśli jest, ścian zewnętrznych, okien i tym podobnych. Właściciel budynku musi udostępnić audytorowi posiadaną dokumentację techniczną budynku.

2. Wykonanie świadectwa energetycznego.

3. Określenie zaleceń termomodernizacyjnych.

4. Dobór mocy cieplnej urządzenia grzewczego.

 

Po przeprowadzonej ocenie audytor będzie wymagał podpisania zgody lub odmowy na zaproponowany wariant termomodernizacji.

Odmowa przeprowadzenia działań termomodernizacyjnych skutkuje niezakwalifikowaniem Mieszkańca do projektu.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Dobra.

Osoby do kontaktu:

Monika Skwarczek tel. 18 3330 020 wew 153

Katarzyna Piaskowy tel. 18 3330 020 wew. 115