Przejdź do stopki

III spotkanie konsultacyjne

III spotkanie konsultacyjne

Treść

       13 października  2016 roku odbyło się otwarte spotkanie konsultacyjne w ramach opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2023. Na spotkaniu przedstawiona została koncepcja Programu oraz omówione zostały propozycje przedsięwzięć do realizacji w trzech obszarach rewitalizacji: Skrzydlna, Jurków i Dobra.
Zachęcamy Państwa do składania uwag i propozycji zadań które powinny być ujęte
w Programie.           
       Uwagi i propozycje można składać wypełniając ankietę i przesyłając na adres: sekretariat@gminadobra.pl do 13 listopada 2016 r.
 
 
Projekt realizowany przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, 
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020