Urząd Gminy Dobra

URZĄD GMINY DOBRA
Dobra 233
34-642 Dobra
woj. małopolskie

telefony: 18 333 00 20;

18-333-04-47;

faks: 18 333 00 20 wew. 200

e-mail:
sekretariat@gminadobra.pl

 

Numery kont Bank Spółdzielczy w Limanowej:

Rodzaj wpłaty Nr konta

Podatek rolny

INDYWIDUALNE KONTO

PODATNIKA

Podatek leśny
Podatek od nieruchomości

Podatek od środków transportowych

31 8804 0000 0020 0200 0260 0083

Wpłaty za wodę i śmieci

Indywidualne konto lub:

81 8804 0000 0020 0200 0260 0056

Wpłaty za udostępnienie danych osobowych

12 8804 0000 0020 0200 0260 0037

Wpłaty pozostałe

34 8804 0000 0020 0200 0260 0029

Wydatki Urzędu Gminy

07 8804 0000 0020 0200 0260 0030Numery telefonów:

ZESPÓŁ DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ:  18 333-00-20 w. 131, 132, 133, 134

  • PLANOWANIE PRZESTRZENNE: 18 333-00-20 w. 132
  • DROGI GMINNE:  18 333-00-20 w. 133 
  • WODOCIĄGI I KANALIZACJA: 18 333-00-20 w. 134

ZESPÓŁ DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I INWESTYCJI: 18 333-00-20 w. 151, 152, 153, 154, 155, 156

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH

  • DOWOWY OSOBISTE: 18 333-00-20 w 162
  • USC:  18 333-00-20 w. 161
  • SPRAWY PODATKOWE: 18 333-00-20 w. 141, 145