Otwarte spotkanie konsultacyjne w związku z końcowym etapem opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Poniedziałek, 9 stycznia 2017

W związku z końcowym etapem opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, Wójt Gminy Dobra informuje, że w dniu 11.01.2017r. (tj. środa) w godzinach od 16.00 do 18.00 w budynku Remizy OSP Dobra zorganizowane zostanie spotkanie konsultacyjne.

czytaj więcej o Otwarte spotkanie konsultacyjne w związku z końcowym etapem opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowsko

Piątek, 9 grudnia 2016

Na podstawie art. 48 ust. 2 i 4 w związku z art. 46 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz. U. z 2013r., poz. 1235.), podaje się do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobra”.

czytaj więcej o Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowsko