Zatwierdzony Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Przedstawiamy do wglądu zatwierdzony uchwałą nr XXXIII/222/17 Rady Gminy Dobra z dnia 28 kwietnia 2017 r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej.

Tagi