Przejdź do stopki

Wniosek w sprawie ulg w podatku od środków transportu

Treść

REFERAT ORGANIZACYJNY
OSOBA ODPOWIEDZIALNA: MARIA
FORNAL
TEL.: (18) 333-00-20, wew. 114
e-mail: maria.fornal@gminadobra.pl
godz. przyjęć:
poniedziałek – 8:00-16:00
wtorek-piątek – 7:15-15:15

 

Opis sprawy:
Wniosek w sprawie ulg w podatku od środków transportowych dla osób fizycznych i osób prawnych (odroczenie terminu  płatności, umorzenie zaległości podatkowej, rozłożenie na raty, odsetki od zaległości).

Kogo dotyczy:
• samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony i powyżej;
• ciągników siodłowych i balastowych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i powyżej;
• autobusy.
 
Wymagane dokumenty:
• Pisemny wniosek (w zależności od rodzaju ulgi) o umorzenie zaległości podatkowej, odroczenie terminu płatności, o rozłożenie na raty, umorzenie odsetek;
• Zaświadczenie o dochodach obojga małżonków;
• Odcinki emerytur, rent (kopie);
• Zaświadczenie o zarejestrowaniu wnioskodawcy jako bezrobotnego;
• Potwierdzenie ewentualnych kosztów leczenia (wypisy ze szpitala, kopie rachunków za leki);
• Potwierdzenie rachunków ponoszonych na naukę (kopie rachunków, dowodów wpłaty)
• Inne dokumenty potwierdzające sytuację majątkową, rodzinną podatnika;
• Inne dokumenty na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzenia postępowania podatkowego;
• Formularz informacyjny o pomocy publicznej (osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność gospodarczą) wg. wzoru RRM z 12.11.2002 roku – Dz. U. Nr 196, poz 1654.
 
Formularze / Wnioski:
Odręcznie napisany wniosek wraz z uzasadnieniem i załącznikami.
 
Opłaty:
• za pisemny wniosek – 5 zł. w formie znaków opłaty skarbowej;
• za każdy załącznik – 0,50 zł. w formie znaków opłaty skarbowej;

Miejsce składania dokumentów:
Sekretariat Urzędu Gminy Dobra
 
Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni od daty wszczęcia postępowania.
 
Podstawa prawna:
• Art. 48, par. 1, ust. 1, 2 i 3;
• Art. 67, par. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku;
• Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr.137 poz. 926 z późniejszymi zmianami).

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Nowym Sączu (doręczenie za pośrednictwem Wójta Gminy Dobra). W przypadku wniesienia odwołania należy uiścić opłatę skarbową w kwocie 5 zł. w formie znaków opłaty skarbowej (znaki opłaty skarbowej należy nakleić na odwołaniu).
 
Uwagi dodatkowe:
Wniosek może być napisany odręcznie przez podatnika.
 
Osoby fizyczne i prawne będące właścicielami środków transportowych.

 

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych