Remont drogi rolniczej "Na Potok"

Zdjęcia powykonawcze z inwestycji: "Modernizacja drogi roliczej "Na Potok" w miejscowości Stróża w km 0+000 - 0+080"

GALERIA