Modernizacja drogi rolniczej "Świstaki"

Zdjęcia powykonawcze z inwestycji: "Modernizacja drogi rolniczej "Świstaki" w miejscowości Półrzeczki w km 0+000 - 0+330"

GALERIA