Przejdź do stopki

W dniu 15.11.2021 r. podpisano umowę z Województwem Małopolskim na realizację zadania pn.: „Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego w Jurkowie” w ramach projektu pn. „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa”, łączna kwota przyznanej dotacji

Zakończono prace w ramach projektu współfinansowanego w ramach projektu "Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa - MIRS oraz Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie dotyczyło modernizacji boiska do piłki nożnej znajdującego się  w centrum miejscowości Dobra, dz. ew