Przejdź do stopki

Modernizacja dróg dojazdowych do pól w miejscowościach Stróża i Skrzydlna

Treść

Zakończono realizację zadania pn. „Modernizacja/remont dróg dojazdowych do pól „Do Gocala” w miejscowości Skrzydlna w km 0+000-0+530 o długości 530 m, „Przylasek pod Kapliczką” w miejscowości Stróża w km 0+000-0+500 o długości 500 m".
 
Wykonawcą prac było: Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „LIMDROG” sp. z o.o. Ogólny zakres robót obejmował m.in. roboty ziemne – ścięcie poboczy, środka, remont elementów odwodnienia drogi stabilizację podłoża cementem, wykonanie nawierzchni asfaltowej oraz regulację i uzupełnienie nawierzchni zjazdów i skrzyżowań do remontowanej jezdni oraz usypanie poboczy.
 
Całkowita wartość inwestycji wyniosła: 423 299,39 zł w tym dotacja z budżetu Województwa Małopolskiego: 170 000,00 zł.