Przejdź do stopki

Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Dobra - poza aglomeracją

Treść

24.02.2021 r. została zawarta umowa o przyznanie pomocy finansowej na operację pn. Rozbudowa systemu wodociągowego i kanalizacyjnego w Gminie Dobra - poza aglomeracją  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Celem operacji jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców miejscowości Półrzeczki, Chyszówki, Jurków, Dobra, Gruszowiec, Porąbka, Stróża i Skrzydlna poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Zgodnie z umową Gmina Dobra otrzyma dofinsnsowanie w kwocie 1 597 170,00 zł tj. do 63.63 % kosztów kwalifikowanych przy prognozowanym łącznym koszcie zadania (objętego wnioskiem)  3 191 787,31 zł na budowę siecie wodociągowej i kanalizacyjnej.

Zdjęcia