Przejdź do stopki

Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego w Jurkowie

Treść

W dniu 15.11.2021 r. podpisano umowę z Województwem Małopolskim na realizację zadania pn.: „Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego w Jurkowie” w ramach projektu pn. „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa”, łączna kwota przyznanej dotacji: 124 660,00 zł.
 
Wykonawcą prac jest firma Activa Longin Witkowski. Zakres robót obejmuje m.in. naprawę i wzmocnienie podbudowy w miejscach jej uszkodzeń, wykonanie nowej nawierzchni poliuretanowej, wykonanie drenażu i odwodnienia boiska.