Przejdź do stopki

Program 500 +

Treść

Program „Rodzina 500 +” na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195).

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadza w życie program „Rodzina 500 plus”, w ramach którego rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu w wysokości 500 zł co miesiąc. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) – otrzymają świadczenie również na pierwsze lub jedyne dziecko.

Wniosek i załączniki do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego mogą być składane od 1 kwietnia 2016 r.:

1. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej:

kwiecień: (wydłużenie czasu pracy Ośrodka):

poniedziałek: w godz: od 8:00 do 18:00,

wtorek - piątek: w godz. od 7:15 do 15:15,

pierwsza i druga sobota miesiąca tj. 2 i 9 kwiecień w godz.: 8:00 do 13:00;

maj - czerwiec: (w godzinach pracy Ośrodka):

poniedziałek: w godz. 8:00 do 16:00,

wtorek - piątek: 7:15 do 15:15;

 

2. za pośrednictwem Poczty Polskiej

3. drogą elektroniczną, za pomocą systemu teleinformatycznego:

- utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny: www.empatia.mrpips.gov.pl

- udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (czyli przy pomocy Platformy Usług Elektronicznych - PUE)

- banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną.

Jeśli osoba złoży wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r. (włącznie), to świadczenie wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem począwszy od dnia wejścia w życie ustawy czyli od 1 kwietnia 2016 r. 

Natomiast w przypadku złożenia wniosku po upływie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. po 1 lipca 2016 r.), prawo do świadczenie zostanie przyznane i wypłacone począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.