Przejdź do stopki

Zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Treść

REFERAT ORGANIZACYJNY
OSOBA ODPOWIEDZIALNA:  JUSTYNA MAZUR

TEL.: (18) 333-00-20, wew. 114
e-mail: justyna.mazur@gminadobra.pl
godz. przyjęć:
poniedziałek – 8:00-16:00
wtorek-piątek – 7:15-15:15
 
Kogo dotyczy:

• Przedsiębiorcy prowadzący działalność handlową bądź gastronomiczną na terenie Gminy Dobra.
• Osoby prawne prowadzące działalność handlową i gastronomiczną na terenie Gminy Dobra.
 
Wymagane dokumenty:
• Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
• Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych;
• Pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;
• Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Limanowej potwierdzająca spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.Formularze/wnioski:
• Wniosek A jednorazowe - pobierz

• Wniosek A, B, C Detal - pobierz

• Wniosek A, B, C Gastronomia - pobierz

• Wniosek C jednorazowe - pobierz

• Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych - pobierz

Opłaty:
• Opłata na rachunek bankowy gminy przed wydaniem zezwolenia w wysokości:
- 525 PLN na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa;
- 525 PLN na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);
- 2100 PLN na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.
 
Miejsce składania dokumentów:
Sekretariat Urzędu Gminy Dobra.
 
Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni od dnia wszczęcia postępowania.
 
Podstawa prawna:
Art. 18 ustawy z dn. 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U z 2018 r. poz.2137 ze zm.).
 
Tryb odwoławczy:
Od decyzji o odmowie wydania zezwolenia przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu (doręczenie za pośrednictwem Wójta Gminy Dobra).

 

Klauzula informacyjna - wnioski o zezwolenia alkoholowe

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych