Kompleks sportowy w Jurkowie

Inwestycja zrealizowana w roku 2006. Zakres prac obejmował: roboty ziemne, krawężniki, nawierzchnie sportowe, budowę ogrodzenia, oświetlenie boisk oraz przebudowę linii kablowej. Wybudowane zostały: boisko do koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej oraz bieżnia.

GALERIA