Przejdź do stopki

Wydanie Dowodu Osobistego

Treść

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I KADR
STANOWISKO: INSPEKTOR – TERESA BLICHARSKA

TEL.: 18-333-00-20 WEW. 162
e-mail: teresa.blicharska@gminadobra.pl
godz. przyjęć:
poniedziałek – 8:00-16:00
wtorek-piątek – 7:15-15:15

Podstawa prawna:
Art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 10.04.1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2001 r. nr 87, poz. 960 i nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r. nr 74, poz. 676 i nr 78, poz. 716)

Wymagane dokumenty:
„Wniosek o wydanie dowodu osobistego” – wypełniony czytelnie (pismem drukowanym, wielkimi literami) – dostępny w Urzędzie Gminy, pok. nr 4.

Dwie aktualne, wyraźne fotografie o wymiarach 35 x 45mm;

Odpis skrócony aktu urodzenia – w przypadku osób, które po raz pierwszy składaja wniosek o wydanie dowodu osobistego,

Odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku – w przypadku osób, które zawarły związek małżeński;

Do wniosku nie dołącza się dokumentów wymienionych w punktach 3 i 4, jeżeli zostały sporządzone w Urzędzie Stanu Cywilnego w Dobrej;

Posiadany dokument tożsamości /dot. osób wymieniających dotychczasowy dowód osobisty/  – dowód osobisty, tymczasowy dowód osobisty.

Formularze/wnioski:

Wniosek o wydanie dowodu osobistego(160KB).pdf

Wniosek o wydanie dowodu osobistego przez platformę ePUAP

Wniosek o wydanie dowodu osobistego dla dziecka lub podopiecznego przez platformę ePUAP

Opłaty:
Zwolniony z opłaty;

Miejsce składania dokumentów:
Pokój nr 3 Urzędu Gminy w Dobrej;

Termin załatwienia sprawy:
30 dni od daty złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:
Wojewoda Małopolski

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych