Przejdź do stopki

Wydanie Dowodu Osobistego

Treść

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I KADR
STANOWISKO: INSPEKTOR – TERESA BLICHARSKA

TEL.: 18-333-00-20 WEW. 162
e-mail: teresa.blicharska@gminadobra.pl
godz. przyjęć:
poniedziałek – 8:00-16:00
wtorek-piątek – 7:15-15:15

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2022 r., poz. 671)

Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie dowodu osobistego – wypełniony czytelnie (pismem drukowanym, wielkimi literami) – dostępny w Urzędzie Gminy, pok. nr 3.

Do wniosku o wydanie dowodu osobistego załącza się kolorową fotografię o wymiarach 35×45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle.

Formularze/wnioski:

/files/files/wniosek%20o%20wydanie%20dowodu%20osobistego(1).pdf

Opłaty:
Zwolniony z opłaty

Miejsce składania dokumentów:
Pokój nr 3 Urzędu Gminy w Dobrej;

Termin załatwienia sprawy:
30 dni od daty złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:
Wojewoda Małopolski

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych